Skip to content

Winnaar ITB onderzoeksverslag bij Fontys hogescholen

Waarom deze student koos voor het onderwerp ITB

Naar aanleiding van ons boek is Mark van Assema door Mirjam Baars geïnterviewd als opdrachtgever voor een onderzoek door een groep van haar studenten van Fontys Hogescholen. Het beste onderzoeksverslag is geschreven door Amarah Juana.  Het is goed om te zien dat het thema uit ons boek nu al studenten inspireert om onderzoek te doen naar de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met vaste of flexibele contracten. Amarah heeft naast de harde data van onder andere het CBS ook de zachtere kanten van HR weten te combineren in haar uiteindelijke advies.  Lees haar persoonlijke verhaal hieronder en download / lees vooral haar rapport!

Mijn naam is Amarah Juana en ik ben een eerstejaarsstudent op de opleiding Bedrijfskunde. In het vak Onderzoeksvaardigheden leren we onze disciplines die we hebben geleerd samen te zetten en zo een onderzoek op te stellen. Er waren diverse onderwerpen en ik heb voor het onderwerp flexwerken gekozen. Op mijn opleiding leer ik niks over flexwerken, maar ik leer wel om verschillende onderwerpen te analyseren. Het onderwerp flexwerk ligt dichtbij mij, omdat ik zelf een flexwerker ben. Ik heb een 0-urencontract voor 1 jaar bij RSM in Eindhoven (een accountancy kantoor; mijn functie is daar algemeen assistent, ik zorg voor de digitalisering daar). Verder heb ik 2,5 jaar (tot oktober 2019) in de horeca gewerkt met een oproepcontract.

Al mijn werkervaring bestaat uit flexcontracten, daarom sprak het mij aan mezelf te gaan verdiepen in dit onderwerp. Toen ik informatie aan het opzoeken was over flexwerken, om mijn probleemstelling en centrale vraagstelling op te stellen, kwam ik erachter dat er veel informatie over flexwerken was. Ik heb mijn deelvragen zo breed mogelijk opgesteld, zodat ik zoveel mogelijk informatie kon verwerken. Tijdens het schrijven van het onderzoek kwam ik in een soort ‘flow’ het ging vloeiend, omdat ik het erg interessant vond en er was genoeg informatie beschikbaar over het onderwerp. Op het einde, terugkijkend naar mijn onderzoek, ben ik erg trots op mezelf. Ik heb nog niet eerder zo’n onderzoek moeten schrijven en ik merk dat ik er erg veel van heb geleerd. Het onderzoeken zelf, het ‘doorspitten’ van teksten naar relevante informatie of het controleren van de betrouwbaarheid van de websites, van dit alles heb ik veel geleerd.

 


Donwload het onderzoeksverslag