Skip to content

Privacy Statement

Dit is versie 1 van het privacy statement van datum 17-03-2020.

Mis geen talent is een website van Marleen Deleu van The Flex Academy en Mark van Assema van Amessa. De website misgeentalent.eu is opgebouwd rond het boek Mis geen talent. Bezoekt je deze website dan verwerken The Flex Academy en Amessa je persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan geven wij antwoord! Mail ons via mark@amessa.nl

Soort gegevens

Misgeentalent verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Daarnaast kun je formulieren voor meer informatie of inschrijvingen invullen op de website met persoonsgegevens. We gebruiken je gegevens niet voor nieuwsbrieven.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP-adressen voor 3 doelen:

  1. Om te analyseren hoe vaak de website misgeentalent.eu wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.
  2. Om te analyseren hoe de advertenties die we op LinkedIn plaatsen presteren.
  3. Om de website misgeentalent.eu veilig en bereikbaar te houden.

Bewaartermijnen

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles bij Google Analytics. De logfiles worden 14 maanden op de webserver bewaard, zodat ze beschikbaar zijn voor Google Analytics en voor beveiligingsredenen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken de hiervoor genoemde informatie niet aan andere partijen (derden), zoals om gepersonaliseerde reclame aan jou te kunnen tonen, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Wanneer wij specifieke activiteiten organiseren waar een Partner van Mis geen talent een bijdrage aan levert, zoals webinars of events, zullen wij opnieuw om persoonsgegevens vragen en expliciet om goedkeuring vragen om die persoonsgegevens, voor éénmalig gebruik, wel met die Partner te delen.

Uw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG), recht om gegevens over te dragen (artikel 20 AVG), recht op ‘vergetelheid’, oftewel het verwijderen van je persoonsgegevens (artikel 17 AVG) en het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen (artikel 16 van de AVG). Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens (artikel 18 AVG) en kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

Wil je van één of meer van deze rechten gebruik maken neem dan met ons contact op via mark@amessa.nl